top of page

Biznes coaching

nazywany również coachingiem biznesowym lub coachingiem przedsiębiorcy, to rodzaj coachingu mający na celu wspieranie przedsiębiorców w rozwoju ich przedsięwzięć. Jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla osób chcących założyć własny biznes, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, nowopowstałych firm czy właścicieli oraz menedżerów w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Biznes coaching nastawiony jest na pogłębianie kompetencji przydatnych w biznesie i pomoc w odnalezieniu najlepszej drogi do osiągnięcia celów biznesowych. To sprawdzony sposób na odkrycie potencjału pojedynczej osoby, całej firmy, danego działu lub konkretnych projektów. 

Business coaching ułatwia wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian w przedsiębiorstwie,  a także stopniowe ich przyswajanie. Dodatkowo pomaga w transformacji firmy i osiąganiu kolejnych etapów jej rozwoju. Coaching biznesowy jest niezwykle skutecznym narzędziem zwiększania motywacji, poszerzania kompetencji zarządczych oraz menedżerskich, takich jak efektywne zarządzanie zespołem lub realizacja planów biznesowych. Znakomicie sprawdza się on u osób przygotowujących się do nowej roli zawodowej, na przykład w drodze awansu. To także sprawdzony sposób na wyznaczanie nowych celów związanych z projektem lub biznesem. Biznes coaching przyczynia się do wzrostu poczucia własnej wartości w zakresie kompetencji zawodowych. Pozwala także zwiększyć efektywność wykonywanych działań oraz poprawić relacje między wszystkimi współpracownikami.
 

bottom of page