top of page

CZYM JEST COACHING?

Zdjęcie dobrego coacha

Coaching rozumiany w sposób zgodny ze standardami wytyczonymi przez International Coach Federation nie powinien kojarzyć się z zawodem trenera, doradcy czy psychoterapeuty. Jest to zupełnie odrębna funkcja, której główną cechą jest towarzyszenie klientowi w procesie zmiany. Zadaniem coachingu nie jest dostarczanie gotowych rozwiązań, ani praca z traumami z przeszłości. Zadaniem coachingu jest doprowadzenie klienta do celu, który on sam sobie wytyczył.

Założenia coachingu

Coach zakłada, że klient jest osobą posiadającą największe kompetencje w temacie samego siebie. To klient jest specjalistą od sposobów dotarcia do wytyczonego przez siebie celu. Coach natomiast umiejętnie przeprowadza coachee[1] przez proces rozważań, dociekań, eksploracji własnego potencjału, aż do ułożenia planu i realizacji go.

Kim jest coach?

Dobry coach powinien podążać za klientem, będąc jednocześnie lustrem, jak i bacznym obserwatorem, reagującym między innymi na zmiany nastroju, ton głosu, mimikę klienta. Powodzenie procesu w dużej mierze zależy od tego, czy coach jest osobą empatyczną i skłonną do pełnego poszanowania celów i wyborów coachee bez oceny i dawania porad. Znaleźć dobrego towarzysza w drodze do swoich celów nie jest łatwo, dlatego profesjonalni coachowie proponują pierwsze, darmowe spotkanie, podczas którego klient jest w stanie określić, czy dobrze się czuje w ich towarzystwie, czy jest w stanie im zaufać.

 

[1] Coachee – klient coachingu/osoba poddająca się coachingowi.

Sesja psychologa
bottom of page