top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.agawieland-coach.com

 

2. Na potrzeby niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI użyto następujących pojęć o znaczeniach:

3. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „AGA COACH” Agnieszka Małgorzata Wieland, REGON: 363105901, NIP: 6691391873 z siedzibą w Koszalinie na ul. Partyzantów 17, lok. 208A, email: agawieland@gmail.com reprezentowana przez Agnieszkę Małgorzatę Wieland.

4. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

5. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach kontaktowych i rejestracyjnych takie jak:

  • adres email;

  • nr telefonu;

  • imię;

  • nazwisko 

przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach kontaktowych i rejestracyjnych, dotyczących konkretnych usług Serwisu. Mogą być one również przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora.

Administrator nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom. Za wyjątkiem sytuacji żądania udostępnienia danych przez uprawnione organy państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie:

  • adresy IP użytkowników;

  • dane plików cookies

Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być usunięte, ani zmienione i są gromadzone wyłącznie w celach analitycznych, statystycznych i służących optymalizacji działania i skuteczności Serwisu. Nie są udostępniane, za wyjątkiem sytuacji żądania udostępnienia danych przez uprawnione organy państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

 

7. W Serwisie zawarte są linki do zewnętrznych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

bottom of page